Otázky, otázky a zase otázky

Jelikož se snažím, aby v mých vyučovacích hodinách žáci kriticky přemýšleli, zkoumali, bádali, vzájemně komunikovali a diskutovali, využívám při mnoha aktivitách otázky. A protože moc nehovím frontální výuce, hledala jsem jiné možnosti, jak pracovat s otázkami. Některé z nich uvádím pro inspiraci.

 1. Sdílené otázky

Otázky k danému učivu si připravím předem a umístím je do souboru, který následně nasdílím žákům. Posledního půl roku využívám Evernote a jsem s ním maximálně spokojena. Žáci si otevřou na iPadu sdílenou poznámku a pak ve dvojicích o otázkách diskutují. Odpovědi si zapisují na papír. Nikde je nevyhledávají, pouze odhadují správnou odpověď a vyjadřují názory na základě svých vlastních zkušeností.

Snímek obrazovky 2016-04-10 v 11.51.57

 

 1. Otázky žáků

Nechám žáky, aby napsali své vlastní otázky k tématu, které zrovna probíráme. Začnu tak, že na tabuli umístím karty s počátečními slovy vět Kdo? Kde? Kdy? Jak? Proč? Kolik? Rozdám každému dva proužky papíru a požádám je, aby na každý papír napsali jednu otázku na zadané téma. Slova na tabuli mají žákům pomoci utvořit otevřené otázky. Nebude na ně totiž možné odpovědět ano nebo ne.

Žáci si následně společně ve skupinách otázky přečtou, stranou odloží ty, které jsou stejné nebo podobné, zbývající přilepí na flipchart nebo přichytí magnetem na tabuli. A pak už pracujeme s textem a snažíme se hledat otázky na naše odpovědi.

Ne vždy najdou v textu všechny odpovědi, proto je dobré mít nachystán odkaz na video či článek například v podobě QR kódu pro ty, kteří se chtějí dozvědět více a otázky jim budou „vrtat“ hlavou.

co jak kde kolik

 

 1. Tabulka s možnostmi

Udělám z otázek záhadu a nabídnu žákům kromě otázek i možné odpovědi. Žáci pak odhadují, která z odpovědí by mohla být ta správná, a možnost, kterou zvolili si označí do tabulky.

Ukázka:

Skupina Olympic zpívá ve své písni o ptáku rosomáku.

Je rosomák opravdu pták nebo je to jiné zvíře?

a) Jasně, že jsem pták. Proč by jinak o mně zpívali?

b) Pták rosomák? Kdo na to přišel? Já jsem šelma.

c) Ani šelma, ani pták. Žiju ve vodě a jsem vzácný druh ryby.

 1. Kmeny a kořeny

Vytvořím v aplikaci Pic Collage na čtyřech případně pěti iPadech koláž s jednou otázkou. Úkolem žáků je hledat na tuto otázku správnou odpověď pomocí metody kmeny a kořeny. Celá metoda i s průběhem hodiny je popsána zde.

Není nutné mít iPady, klidně postačí papír, ale žáky to více baví 🙂

IMG_0742

 

 1. Rybí kost

Pro vzbuzení zájmu u žáků je možné umístit na tabuli obrázek vztahující se k příběhu, který budete s žáky číst, nic k němu neříct a rozdat žákům pracovní list s rybí kostí. Žáci na základě pozorování obrázku zapisují do rybí kosti otázky, které je k němu napadají. Zapsané otázky si pak vzájemně přečtou se sousedem, případně pokud chtějí, mohou sdělit celé třídě nahlas. Teprve potom začnou číst příběh.

rybí kost

 

Další dvě aktivity můžete najít na mých facebookových stránkách Dotyky kreativního učení.

 A co těmito činnostmi sleduji?

 • Myslím si, že otázky žáky motivují ke čtení. Více se soustředí na obsah textu, aby našli odpověď na otázku.
 • Otázky přispívají ke kritickému myšlení a k zamyšlení se nad textem.
 • Probouzejí zvídavost žáků. Neuvěříte, jak se žáci nemohou dočkat, až jim text rozdám, aby mohli zjistit, jak je to doopravdy.

 

Co je ale pro mě hodně důležité je i to, že mě taková práce baví a hlavně baví i žáky. Snad se na mě nebudou pedagogové z vysokých škol zlobit, ale i toto je jeden z cílů mých hodin.

A jaké aktivity s otázkami používáte ve výuce vy? Napište mi o tom.

Lenka Skýbová
Mou vášní je využívání dotykového zařízení ve vyučování a díky tomu pomáhám učitelům ovládnout iPad tak, aby jejich výuka byla netradiční, zábavná a smysluplná. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře
 1. Kirsten napsal:

  thanks for th great info

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.